1. ‘Jay Ghanta’ instrument belongs to
(A) Tantra Vadya
(B) Sushir Vadya
(C) Avanaddha Vadya
(D) Ghan Vadya2. Match the following:
List – I                        List – II
i. Tappa                       1. Deepchandi
ii. Thumari                   2. SoolTaal
iii. Saadara                  3. Dhumali
iv. Quawali                  4. Punjabi

Codes:
      i ii iii iv
(A) 1 2 3 4
(B) 4 3 2 1
(C) 4 1 2 3
(D) 3 2 1 43. Author of ‘Tabla Kaumudi’
(A) Shri Ramshankar Das Pagaldas
(B) Shri Girish Chandra Shrivastava
(C) Shri Satish Chandra Shrivastava
(D) Shri Vijay Shankar Mishra4. Jat Taal consists of
(A) 14
(B) 16
(C) 18
(D) 155. Match the following:
List – I                                    List – II
i. Delhi Gharana                1. Mohammad Akaram
ii. Punjab Gharana            2. Lateef Ahmed
iii. Farrukhabad Gharana  3. Karamat Ullah Khan
iv. Ajarada Gharana          4. Laxman Singh Seen

Codes:
      i ii iii iv
(A) 1 2 3 4
(B) 2 4 3 1
(C) 2 3 4 1
(D) 3 2 4 16. Arrange in chronological order on the basis of their birth year:
(i) Ustad Ahmedjan Thirkawa
(ii) Ustad Natthoo Khan
(iii) Haji Vilayat Ali
(iv) Pandit Anokhelal

Codes:
(A) (iii), (i), (ii), (iv)
(B) (i), (ii), (iii), (iv)
(C) (iii), (ii), (i), (iv)
(D) (iii), (ii), (iv), (i)7. The process of applying mud on the faces of Mridang was known as
(A) Lepan
(B) Trilepan
(C) Vilepan
(D) Sammilan8. Number of Desi-Taalas in Sangeet Ratnakar
(A) 80
(B) 100
(C) 140
(D) None of these9. Match the following:
        List – I                                                      List – II
i. Tabla Puran                                 1. Shri Chhotelal Mishra
ii. Taal Deepika                               2. Shri Sudhir Mainkar
iii. Tabla Vadan Kala aur Shastra   3. Shri Vijay Shankar Mishra
iv. Taal Prasoon                             4. Shri Madhukar Ganesh Godbole

Codes:
      i ii iii iv
(A) 4 3 2 1
(B) 4 1 2 3
(C) 3 2 4 1
(D) 3 4 2 110. Avanaddha Vadya which is played with Odissi Dancewww.netugc.com
(A) Mridangam
(B) Tabla
(C) Maddalam
(D) Ghant Vadyam11. The guru of Ustad Ahmed Jan Thirkawa
(A) Ustad Muneer Khan
(B) Ustad Nazeer Ali
(C) Ustad Ghame Khan
(D) Ustad Fakeer Bakhsha12. Name the Taala in which the very first Bola covers 1(1/2) Matra
(A) Dhumali
(B) Dhamar
(C) Jhoomara
(D) Deepchandi13. The Matras of the Taal ‘Khemta’
(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 914. Number of Gattas in Tabla/Pakhawaj
(A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 1015. ‘Trivali instrument belongs to the classification of
(A) Tantri Vadya
(B) Sushir Vadya
(C) Avanaddha Vadya
(D) Ghan Vadya