1. Number of Asthi in Urdhvajatrugata region is……...

A) 120 
B) 63
C) 117 
D) 136

Answer: (B)

2. In each Shakha Asthi Sankhya is……...

A) 20 
B) 30
C) 40 
D) 50

Answer: (B)

3. In each Pada anguli Asthi sankhya is ……..

A) Ekam 
B) Dwe
C) Trini 
D) Chatvari

Answer: (C)

4. Total number of Asthi in Padanguli ……

A) 12 
B) 13
C) 14 
D) 15

Answer: (D)

5. Parshni has …….. asthi.

A) 1 
B) 2
C) 3 
D) 4

Answer: (A)

6. Janu has …….. asthi..

A) 4 
B) 2
C) 1 
D) 3

Answer: (C)

7. Number of Asthi in Uru region is ……..

A) 1 
B) 2
C) 3 
D) 4

Answer: (A)

8. Talakurchasamshritani ……...

A) ekadasha 
B) dasha
C) Dwadash 
D) Trayaodasha

Answer: (B)

9. Shronyam ……...

A) dwe 
B) Pancha
C) Astha 
D) Ekadasha

Answer: (B)

10. Asthi sankhya in Gudabhaganitamba region is ……...

A) 3 
B) 5
C) 4 
D) 2

Answer: (C)